Om företaget ZEURORA

ZEURORA har arrangerat mässor i Norrland sedan år 2016 med mestadels lokala utställare men haft även utställare från andra platser i Sverige och övriga Världen. Vårt mässfokus är helhetshälsa så som inre harmoni, skönhet, kroppsbehandlingar, andlig vägledning, träning, coaching, kost, näring, utveckling m.m. för ditt välbefinnande i allmänhet. Vi vill skapa en mötesplats för att öka hälsomedvetandet och andligheten i vårt samhälle ! Vår önskan är att alla skall känna sig välkomna både som utställare och besökare. Helt enkelt en mötesplats där du ges utrymme och möjlighet att skapa nya bekantskaper, få inspiration och hjälp med att öka din livskvalitet.

Two Souls as Swans

ZEURORA´s logo har sitt ursprung i Svanen som representerar en inre skönhet och elegans. I keltisk tradition representerade svanen vår själ, den eviga essensen. Det är ett av de mest uråldriga och kraftfulla kraftdjuren. Svanar lär oss om självkänsla och att vi alla har en inre skönhet och elegans. När vi börjar inse denna inre skönhet öppnas dörrar till en annan verklighet. En verklighet av nya dimensioner i livet och nya styrkor. Svanen uppmuntrar oss att vara tacksamma över vår skönhet både på det fysiska och det andliga planet. Vi är alla vackra på vårt personliga sätt både som fysiska varelser och som själar.

Svanen visar på vikten av att leva i balans och att känna sig hemma på flera plan av verkligheten för att vi ska inse att vi är både fysiska och andliga varelser. Vi är själar som har en mänsklig upplevelse. Svanen hjälper dig också att se andras skönhet. Om svanen har kommit in i ditt liv vill den förbereda dig på att du nu trätt in i en tid av förändrad medvetenhet och utveckling av intuitiva förmågor. Med svanens kraft har du fått förmågan att se in i framtiden och hela dig själv och andra människor. Svanar glider fram över vattnet och lämnar knappast en krusning bakom sig. Deras naturliga skönhet påminner oss om att gå i skönhet genom livets stormar och inte arbeta emot dem. Vatten är kopplad med den kvinnliga intuitionen och våra känslor. Genom att studera svanen lär vi oss att visa våra känslor utan att bli fast i dem. Vår intuition hjälper oss att förstå våra känslor och svanen hjälper oss att arbeta oss genom dem.

Svanar går igenom livet med en livskamrat. De är trogna partners. Swans Beautiful Light
Genom att iakttaga svanen kan vi lära oss att börja respektera vad vi har valt och slutföra saker och ting. Att respektera och ära våra åtaganden är att öka den personliga integriteten. Svanen visar den på en tid av ökad medvetenhet och utveckling av dina intuitiva förmågor. Den ber dig att acceptera den healing och den förändring som kommer in i ditt liv. Lyssna på din inre kunskap och intuition så kommer svanen att stötta dig. Svanens sång kommer att beröra din inre skönhet.

Svanen är även en symbol för själens uppvaknande, den eviga essensens vishet och dessutom pekar den på själens inre dörrar mot en annan medvetenhet. Svanen visar oss att världen är vacker precis som den är. Svanen är ämnad för dig där du är och fylld med sådan skönhet att dess naturliga inre skönhet speglar elegans och stolthet.

Det berättas om Kärleksgudinnan Afrodite som sägs ha ridit på en svan. Där svanen representerar Kärleksparet. Svanen ger förmåga att se, tänka och förstå på ett symboliskt plan, vilket öppnar framtidens helande portar för ditt väsen. Portar som helar dig själv, och därigenom andra och världen. Eftersom svanen är ett av de kraftfullaste kraftdjuren ger hon förmåga att skifta skepnad och klä sig i svanfjädrar, en förgudning i mänsklig kropp genom den vishet hon skänker i det hon lyser dig ur materiens grepp. I detta kan du skåda att du varit den fula ankungen men är det inte längre utan du finner dig själv och din sanna skönhet.

Så valet av logga med svanarna föll sig helt naturligt för oss. Vi vill hjälpa och förmedla via våra mässor och speciellt MIRAKELMÄSSAN så att det blir lättare för många att öka sin livskvalitet och kanske även få hjälp med att hitta tillbaka till sin egen unika livskompass.

Med Kärlek,

från Team ZEURORA – Din Mässarrangör i Norrland